Contacte

USMF „Nicolae Testemiţanu”, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165
MD-2004, Chişinău, RM, Blocul didactic central, bir. 214
Republica Moldova

Program de lucru
Luni-Vineri 09:00 – 18:00
Pauza de masă
Orele de primire 13:00 – 17.00